Bad Ass Gastein
Skrevet av
27.02.2012


 

 


 

Elias Kvarekvål har tatt turen til Østerrikes mest besøkte skidestinasjon for Nordmenn. Til tross for høy turistfaktor, ser det ut som at Elias har funnet urørt vare.

Bilder er hentet fra mine glansdager i Bad Gastein 2008. Fotograf: Erik Lidström.

 


Kontakt