FTG LABS: Service på techbindinger
Skrevet av
09.11.2017


Enten du er blakk, vil spare miljøet, eller ser verdien i gammel nostalgi, så finnes det mange gode grunner til å få utstyr til å vare. Denne posten viser deg hvordan man tar en enkel service på “low tech” hælbindinger av typen Dynafit Radical. Samtidig får du en enkel introduksjon til hvordan hælstykket på disse techbindingene fungerer. 


Bilde: Fire år gamle Dynafit Radical bindinger. Her montert på sitt andre skipar.

I utgangspunktet ønsket jeg meg ikke techbindinger. De var for svake og pinglete. Det var jo tross alt nedkjøringen det handlet om. Allikevel så havnet jeg til slutt med et par Dynafit Radical FT. Nå, fire års bruk senere, holder de fremdeles koken. Selv om mye har skjedd på techbindingsfronten de siste par årene, så har jeg enda ikke funnet en god nok grunn til å bytte dem ut. Det kreves imidlertid noe innsats for å holde dem i god stand. Her kommer er rask guide til hvordan ta en enkel service på Dynafit Radical tech hælbindinger.

Advarsler:

 • Denne guiden er basert på egen synsing, og ikke på informasjon fra produsent eller forhandler. Merk at mekking av uautorisert personell kan føre til at du mister retten til garanti.
 • Fjelltelegrafen tar ikke ansvar for skade som påføres som følge av feil i guiden.
 • Hvis du leser dette som tidsfordriv, og ikke fordi du er er teknisk interessert, så holder det å se på bildene.

Steg 1: Demontering

Før en begynner kan det være lurt å finne frem følgende hjelpemidler:

 • Torxverktøy
 • Lite flatt skrujern
 • Stort flatt skrujern
 • Smørning av eget valg
 • Filler
 • Gummihansker
 • Mer øl

Første steg er demontering. Skru ned DIN-verdien på de to DIN-skruene til de er nesten på null. Ikke gå forbi dette punktet. Løsne de fire torx-skruene som holder topplaten mot resten av bindingshuset (vist i bildet under). Løsne skruene i kryssmønster. Det kan være lurt å legge trykk på topplaten mens skruene skrus ut, dette for å unngå utrivning av gjenger (fjærene presser platen oppover).

 

Bilde: Skru ut de fire torxskruene som holder topplaten.

Løft toppstykket forsiktig av bindingshuset, og ta vare på skruene.

 

IMG_2097-kopi

Bilde: Mekanisme for oppoverutløsning.

Mekanismen som regulerer oppoverutløsning ut er vist i bildet over. Ved foroverrotasjon hos skiløper, vil techmaljene i hælen på skistøvelen presse de to pinnene i bindingen utover (blå piler). Denne bevegelsen blir overført til fjærene (rød pil) gjennom to skråstykker. Det som bestemmer hvor mye som skal til for å løse ut bindingen (DIN-verdi) er følgende:

 • Vinkel på skråstykkene
 • Utforming på techmalje i skistøvel
 • Kraft fra fjærer
 • Friksjon mellom skråstykker

Som noen av oss vet erfaringsmessig er det verken er ønskelig med prematur, eller postmatur utløsning. Derfor ønsker vi at mekanismen skal fungere slik den er designet. Det vi som brukere har mulighet til å påvirke i denne mekanismen er kraft fra fjærer, samt friksjon mellom skråstykker. Kraften fra fjæren bestemmes av to faktorer, nemlig stivhet på fjæren, samt forspenning av fjæren. Forspenning er det vi endrer ved å justere på DIN-skruen. Det er også mulig å endre på fjærkraften ved å bytte ut fjærene. Dette er imidlertid ikke anbefalt. Det vi heller skal fokusere på er å redusere friksjonen mellom skråstykkene for å oppnå en jevn og glatt bevegelse. Hvordan dette gjøres blir vist senere.

 

Bilde: Resten av bindingshuset etter at topplaten er tatt av.

Det neste steget er å ta av plastdelen som utgjør bindingshuset. For å klare dette, må vi først ta ut fjæren som justerer sideveis utløsning. Dette gjøres enkelt og greit ved å skru ut den store DIN-skruen med et stort, flatt skrujern. Trekk så ut fjærer og plaststykke. Legg merke til i hvilken rekkefølge delene er satt sammen, og ta vare på delene.

 

IMG_2120

Bilde: Demontert fjærmekanisme for sideveis utløsning. 

Sideveis utløsning av bindingen reguleres av fjærene (liten fjær inne i stor fjær) vist i bildet over. Det gule plaststykket presses av fjærene mot en flate i stammen som sitter fast i skien. Ved sideveis slag i skien vil bakbindingen rotere, og fjærene komprimeres som følge av det flate sporet i stammen. Så lenge plaststykket presser mot flaten i stammen, vil bakbindingen ønske å rotere tilbake til sin opprinnelig posisjon. Torsjonsmomentet som kreves for å rotere bindingen er også progressivt, det vil si at det kreves mer kraft for å komprimere fjæren jo lenger ut mot kanten av flaten den beveger seg. Dersom bindingen blir rotert så mye at plaststykket kommer utenfor det flate sporet vil der ikke lenger finnes motstand, og bindingen løses ut.

Noen (inkludert meg selv) opplever slark i bakbindingen etter noen års bruk. Dette skyldes slitasje mellom stammen og bindingshuset. I utgangspunktet er denne slarken udramatisk, ettersom det er tåstykket på bindingen som tar mesteparten av torsjonskreftene.

 

IMG_2105

Bilde: Slik ser det ut når bindingshuset er tatt av. Stammen sitter igjen sammen med stopper.

Det siste steget er å løfte bindinghuset rett opp og av stammen. Bindingen er nå demontert tilstrekkelig.

 

Steg 2: Rengjøring

Det neste steget er å rengjøre de ulike delene for gammel grease og urenheter. Bruk en fille til å rengjøre. Vær ekstra nøye med glideflater. Det vi her prøver å unngå, er at friksjonen i bindingen skal bli så høy at kraften som kreves for å løse den ut er høyere enn det som er bestemt av DIN-verdien.

 

IMG_2111

Bilde: Rengjør hælstykket med en fille. 

 

IMG_2112

Bilde: Vær ekstra nøye med de innvendige flatene i hælstykket. 

 

IMG_2115

Bilde: Tørk godt av overflatene på stammen. Dette er et av de mest kritiske områdene å rengjøre.

 

Steg 3: Smøring 

Finn fram en grease av eget valg. Det som er viktig å tenke på her, er at en velger et smøremiddel som ikke kjemisk degraderer plastdelene i bindingen. Påfør grease på alle glideflater, og på fjærer. Dette gjør vi for å redusere friksjon i systemet, og for å beskytte mot korrosjon. Bruke en fille eller en finger (med plasthansker) til å smøre greasen utover.

 

IMG_2117

Bilde: Vi benyttet Bike Grease 2000 fra Motorex.

 

IMG_2118

Bilde: Påfør grease på de ytre flatene på stammen. 

 

IMG_2130-kopi

Bilde: Påfør grease på glideflaten mellom skråstykkene. 

 

Steg 4: Montering

I utgangspunktet følger montering samme prosedyre som Steg 1: Demontering, bare i motsatt rekkefølge. Det er allikevel et par ting som bør passes på.

 

IMG_2124-kopi

Bilde: Før toppstykket (holdes i hånd) kan monteres på toppen av bindingshuset (montert på ski), må den lille aluminiumsklossen flyttes over fra toppstykket til bindingshuset (rød pil). 

Når en har kommet så langt at det er på tide å montere toppstykket på bindingshuset, må den lille DIN-skruen skrues ut (blå pil i bildet over). Deretter flyttes den lille gjengete aluminiumsklossen fra toppstykket til bindingshuset (rød pil i bildet over). Videre settes skrues den lille DIN-skruen inn igjen, mens det legges press på topplaten.

 

IMG_2132

Bilde: Hælstykke ferdig montert.

Det siste steget er å feste topplaten til bindingshuset med de fire torx skruene. Disse skruen skrues rett in i plast, og må derfor ikke på noen måte overstrammes! Sjekk heller at disse skruene er stramme nok med jevne mellomrom. Dersom det mistenkes at skruene løsner, så kan det benyttes litt epoxy eller loctite på gjengene.

Juster så DIN-verdien etter ønske.


 

Takk til Bob for hjemmebrygget øl og lån av garasje.

 

 


Kontakt